Servisujeme a udržujeme zahradní jezírka

Realizujeme zahradní jezírka ve všech jeho podobách

Postup realizace zahradního jezírka 300 m3 - Zahradní jezírka Garstoni s.r.o.

Okrasné jezírko v Kounicích

Okrasné jezírko v Kounicích

Na začátku realizace jsme si s investorem ujasnili účel a estetické pojetí zahradního jezírka. V tomto konkrétním případě se jedná o koupací jezírko osázené vodními rostlinami. Postupně bude zarybněno středně velkými druhy ryb. Jako dekorativní prvek si investor zvolil prameniště přecházející v potok s přelivovou hranou usazenou do gambionové zídky. Čištění a údržbu vody bude zajišťovat gravitační verze filtračního systému.

Tyto informace jsou velice důležitá pro správné navržení filtračního systému, který se zpravidla skládá z uzavíratelných ventilů přítokového a odtokového potrubí, biologického a mechanického filtru, čerpadel pro zajištění stálé cirkulace vody, kompresorů pro stálý přísun vzduchu, UV zářičů pro redukci krátkých řas (zelenání vody) a běžné elektroinstalace.


V další fázi realizace zahradního jezírka jsme si s investorem upřesnili konkrétní umístění, tvar a hloubku jednotlivých zón jezera. Zamysleli jsme se nad umístěním šachty pro filtrační systém, který v sovislosti s kubatůrou jezírka a zvoleným filtračním systémem bývá poměrně objemný. Dále jsme s investorem probrali vedení sítí na pozemku v souvislosti s umístěním jezera a přístupové místa na pozemek pro těžkou techniku.

 

Na základě těchto informací vznikl výkres, který nás bude provázet po celou dobu realizace.

 

Výkopové práce

jsme zahájili začátkem jara. Nejprve jsme provedli geologický průzkum podloží pro upřesnění skladby terénu. Následně jsme vytýčily finální obrys jezírka s opěrnou zdí orientovanou k terase domu. Vyznačený tvar jsme vybagrovali do hloubky 10 – 20 cm pod okolní terén. Tyto části jezírka zpravidla tvoří regenerační zóny osázené vodními rostlinami. Následně jsme dle výkresu vyměřili a vybagrovali další části jezera a to do hloubky cca 70 a 140 cm. Na těchto zónách budou instalovány nášlapové a dekorativní kameny. V další části jsme vybagrovali prostor koupací části jezera, jehož součástí bude základ pro vystavění opěrné zdi. Při modelaci stěn jezírka je důležité udržovat pozvolný sklon stěn. Přílišná kolmost stěn jezírka může mít za následek napínání fólie, která je tímto důsledkem zeslabována a hrozí protržení a následný únik vody do okolní zeminy. Sklon stěn přírodního koupacího jezírka by měl být alespoň 60 stupňů, ale není podmínkou.

 

Položení potrubí a hadic.

Dno koupacího jezírka je osazeno dvěma gulemi pro nasávání vody pro gravitační filtraci Nexus 310. Rozvody jsou realizovány v průměru 110 mm. Dostatečný průměr potrubí zajišťuje hladký průtok vedené vody. Nehrozí zanesení a následné ucpání přívodu vody. Na dno koupací zóny jezera a do některých regeneračních zón jsou přivedeny hadice pro přísun vzduchu.

 

Revizní šachta

pro odčerpání spodní vody. Geologický průzkum odhalil přítomnost spodní vody. S investorem bylo dohodnuto opatření pro odstranění tohoto problému v podobě instalace revizní šachty pro odčerpání spodní vody. V nejnižší části koupací části jezera jsme vyhloubily rýhu pro umístění drenážní trubky, která byla vedena do revizní šachty umístěné mimo celé jezero. Tím jsme zajistily odvod spodní vody s možností odčerpání kalovým čerpadlem.

 

Izolační vrstva

Na hladké stěny a dno jezera, které jsme docílili ručním dočištěním a následným zapískováním jsme položili vrstvu geotextilie, která zajišťuje ochranu a dilatační vrstvu mezi terénem a fólií. Geotestilie je velice důležitá pro mechanickou ochranu fólie. Z tohoto důvodu jsme položili geotextili i na folii a tím jsme zajistili oddělení kamenů a kačírků od samotné fólie.

 

Vytvoření schodů a nášlapů

Vstup do koupací části jezera jsme vytvořili v mělké části jezera v podobě nášlapných kamenů, které spolu s jednotlivými zónami tvoří pohodlné schody. Další variantou vstupu do koupací části jezera jsou žebříkové schůdky umístěné na terase domu.

 

Umístění velkých kamenů

Šikmé stěny jednotlivých zón jsme vyskládali kameny tak, aby tvořily souvislou stěnu mezi jednotlivými zónami. Postup realizace je podobný jako u stavby suché zídky. První vrstvu kamenů jsme umístili do vrstvy štěrkového lože tak, abychom zvýšili stabilitu celé zídky a nedošlo k dodatečnému borcení. Další vrstvy kamenů jsme umísťovali do vazby a obsypávali štěrkemfrakce 4-8 mm až do požadované výšky. Na dno koupací části jezera jsme položili velké ploché kameny. Vzniklé spáry jsme vysypali filtračním substrátem. Velké a objemné kameny jsme usazovali pomocí techniky do předem připravených kapes a případně na místa, která vznikla při budování šikmé zídky.

 

Napuštění jezera

jsme provedli vodou ze studny, tak aby se hladina nedostala nad fólii a zároveň nám hladina vody neznemožnila instalaci skimmeru. Po instalaci skimmeru do předepsané pracovní výšky jsme provedli úpravy vrchního okraje fólie. Upravili jsme jej tak, aby tvořil přirozený břeh jezera. Stejným způsobem jsme zapracovali skimmer tak, aby nerušil celkový vzhled jezera.

 

Prameniště a potůček s vodním prvkem.

Vyústění pročištěné vody zajišťuje prameniště, které pokračuje potůčkem přes přelivový lem, který jsme umístili do gabionové zdi. Jedná se o velice dekorativní prvky, které jezeru dodávájí dynamiku. Potůčky a vodopády nejsou jen dekorativní prvky, ale také zajišťují okysličování vody pro správný chod jezírka.

Postup realizace zahradního jezírka 500 m3

Koupací jezero v Pitkovicích

spadá svou rozlohou vodní plochy a objemem realizovaných prací do náročnějších realizací. V tomto případě se jedná o několika zónové koupací jezero s opěrnou stěnou a masivním kamenným valem, z jehož vrcholu se tříští vodopád. Svým charakterem a postupem prací se jedná o podobnou realizaci koupacího jezírka jako v Kounicích.

Hledáš práci ?

Staň se naším kolegou.

Více...

volejte

Volejte nám:
Odborné poradenství
+420 774 407 061

E-shop objednávky
+420 774 407 061

Pište nám:
objednavky(@)garstoni.cz

info@garstoni.cz

Zahradní jezírka - Garstoni s.r.o.

Navštivte nás:
8:00 - 16:00 po-pá
Doubecká 130
Žernovka - Mukařov
251 62
50°0'8.968"N
14°45'11.571"E

Jak se k nám dostanete

Vysávání zahradních jezírek

Vysáváme zahradní jezírka

Konzultace a objednání
+420 774 407 061

Více o nové službě zde....

Zahradní jezírka - proti dlouhým řasám

Přípravek proti vláknitým a dlouhým řasám. Více o přípravku zde....

Zahradní jezírka Garstoni - Facebook

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info