Jezírková filtrace - Zahradní jezírka Garstoni s.r.o.

  • Kapři Koi v okrasném jezírku

Jezírková filtrace

Jezírková filtrace

 


Čerpadlo

Jestliže budeme instalovat filtraci, potok či vodotrysk nebo chceme-li zvýšit proudění vody, je nutné použít čerpadlo na vodu. Dnes vyráběná čerpadla jsou zcela tichá a v tmavém provedení v jezírku nepůsobí rušivě. Čerpadla mohou být používána jak ve vodě, tak na suchu. Konstrukčně jednodušší je použít čerpadla uvnitř nádrže. Tato čerpadla mají v nasávací části hrubé otvory, kterými proudí voda. Při použití čerpadel mimo nádrž musíme hadici připojit na předfiltr, gulu atd. Profesionální zahradní čerpadla nemají samonasávací schopnost, a pokud jsou mimo vodu, musíme je před spuštěním zalít a umístit tak, aby byla ideálně pod úrovní vodní hladiny jezírka.


Jezírková čerpadla na našem trhu jsou většinou dvojí konstrukce:

  • vrtulková
  • s oběhovým kolem

Čerpadlo s vrtulkou je cenově nižší úrovně. Před vrtulkou je umístěna houba z porézního materiálu, která zachytává nečistoty a vrtulka je tak chráněná před poškozením.


Čerpadlo s oběhovým kolem je konstruováno tak, že mu nevadí mechanické nečistoty až do velikosti 8 mm. Čerpadlu nedělá problémy drobný písek, kal na dně, zbytky listů a především shluky řas, které dokáží poškodit vrtulku. Tato čerpadla mohou běžet celoročně bez pravidelné údržby.

Filtrace

je nádrž, do které teče znečištěná voda a z níž vytéká voda čistší. Uvnitř jsou různá média, která jednak zachytávají mechanické nečistoty, jednak z vody odstraňují sloučeniny dusíku a fosforu, které jsou stavebními kameny pro tvorbu řas. Pohyb vody filtrací zajišťuje čerpadlo, které může být dle konstrukce filtrace umístěno před ní, za ní nebo uvnitř filtrace. Výrobci udávají doporučené množství vody, které má filtrací protékat, proto účinnost čističky zpravidla nezvýšíme tím, že použijeme výkonnější čerpadlo. Voda musí mít čas, aby stačila médiím předat odpadní látky.


Je poměrně těžké odhadnout správnou velikost správou velikost pro dané jezírko, zvlášť u nových jezírek, když neznáme všechny faktory ovlivňující čistotu vody. Údaj doporučovaný výrobcem berme jako velmi informativní a spíše používejme filtrace až z dvojnásobnou kapacitou.


Filtraci zapínáme v dubnu, jakmile dojde k zakalení vody a vypneme ji v říjnu, kdy se již nikdo nekoupe, voda se začíná velmi ochlazovat a zpomaluje se růst rostlin i řas. Filtraci po každém vypnutí důkladně vypláchneme a veškeré náplně dobře vypereme. Na zimu filtraci vypustíme, aby ji mráz nepoškodil.


Umístění filtrace je závislé na její konstrukci. Zatímco gravitační filtrace můžeme zakopat do terénu, tlakové zůstávají na povrchu a tak pro ně volíme místo, kde budou nejméně překážet a kde se dají dobře schovat či zakrýt.


Mechanické filtrace

Zachycují jen rozptýlené částečky ve vodě. Typickým zástupcem jsou štěrbinové filtrace Cetus výrobce Evolution Aqua. V těchto filtracích nejsou média, na kterých by žily bakterie spotřebovávající dusík a fosfor. Jsou vhodná pro odstranění rozptýlených mechanických částic.


Biologické filtrace

Jsou pravým opakem mechanických filtrací. Obsahují média, v nich sídlí bakterie, které z vody odebírají dusíkaté látky, a voda volně protéká filtrací. Není třeba tak silné čerpadlo, neboť filtrace neklade tak velký odpor. Pro biologické čištění je důležitá přítomnost kyslíku. Spotřeba kyslíku pro čistící procesy je poměrně velká. Filtrace se nesmí na delší dobu vypnout, protože by hrozil úhyn čistících bakterií. Biologické filtrace se čistí zpravidla jednou za sezonu. K vyčištění použijeme vodu z jezírka. Nepoužíváme jinou (např. teplou či chlorovanou vodu), abychom nezahubili nitrifikační (čistící) bakterie. Po vypláchnutí ve filtraci nějaké bakterie vždy zůstanou, opět se namnoží a vytvoří novou kulturu. Čištění se provádí většinou na začátku podzimu, kdy je pro nás voda ještě teplotně snesitelná.

 

Mechanicko-biologické filtrace

Plní dvě funkce: zachycují mechanické části plovoucí ve vodě a zároveň likvidují dusíkaté látky. Dochází ke kombinovanému čištění, protože v místech pro zachycování mechanických nečistot se mohou vyskytovat i čistící bakterie a mechanické části se zase mohou usazovat v prostorách biologické filtrace.

 

Gravitační filtrace

Jsou zakopány do terénu vedle jezírka tak, aby byla hladina vody v jezírku ve stejné výši jako hladina vody v čističce. Je to někdy dost náročné, protože musíme v obou systémech udržet stejnou výši hladiny, automatické dopouštění a přepadový otvor v nádrži jsou tedy samozřejmostí. Tyto filtrace nelze vypustit samospádem, protože jsou pod úrovní terénu.

 

Tlakové filtrace

Jsou umístěny mimo jezírko tak, aby z nich voda volně vytékala zpátky do jezírka. Čerpadlo je umístěno v jezírku a tlaková voda se žene do filtrace. Filtrace má vývodový otvor nad hladinou jezera, což znamená, že musí být umístěna v blízkosti jezírka a na vyvýšeném terénu. Nelze ji zakopat. Nevýhodou je estetické hledisko, protože filtrace nevypadá lákavě a je třeba ji zakrýt nebo nějak schovat.


Filtrační materiály

Nejčastěji používanými materiály jsou štětky, které se prodávají v různých délkách. Dalším materiálem je polypropylen, také znám pod názvem Bioakvacit. Posledním využívaným materiálem jsou malé plastikové formičky, jejichž účelem je zvýšit plochu vnitřního prostoru čističky. Jedná se o nejrůznější umělohmotné formičky, kuličky, hvězdičky atd.

 

UV lampa

Je zařízení, které zlepšuje kvalitu vody tím, že neutralizuje řasy, sinice, bakterie, viry a další jednoduché organismy a znemožňuje jejich další množení. Používá se, když jsme nedodrželi všechny parametry jezírka (např. nadměrná osádka ryb v biotopu, nedostatečná regenerační zóna, malá hloubka atd.) Jedná se o trubici nebo soustavu trubic, kterými protéká vody. V trubici je umístěna UV výbojka. UV lampa se většinou instaluje mimo jezírko a skládá se z vlastní trubice a transformátoru.

Ve vodě je množství látek a všudypřítomných bakterií Jakmile se vytvoří vhodné podmínky (např. zvýšené množství organických a minerálních látek), dochází k množení bakterií, řas a ostatních organismů. UV lampa sice tyto organismy likviduje, ale stavební organické látky ve vodě zůstávají a jednoduché organismy se v nádrži množí nadále. Z tohoto důvodu je třeba UV lampu instalovat v kombinaci s filtračním systémem, který zachytává zlikvidované organismy a další látky obsažené ve vodě. UV lampa bez filtračního systému nemá takovou účinnost.


Skimmer

Je jednoduché zařízení pro lapání povrchových nečistot. Známe skimmery plovoucí a pevné. Výhodou plovoucích skimmerů je ta, že jsou nezávislé na výši hladiny a můžeme je mobilně posouvat, kam potřebujeme. Pevné skimmery jsou buď štěrbinové, nebo kruhové. Štěrbinové filtry se instalují u okraje jezírka, zatímco kruhové můžeme dát do libovolného místa vyhovujícího konstrukčním vlastnostem skimmeru. Do rozsáhlých nádrží umístíme několik skimmerů, které mohou být napojeny stále jen na jedno čerpadlo. Protože pevný skimmer je závislý na výši hladiny, pracuje v určitém rozpětí.

 

Osvětlení

Máme dva druhy osvětlení:

  • reflektory pod vodou
  • osvětlení plovoucí na vodě

Všechna tato osvětlení jsou připojena přes trafo a do vody vstupuje poměrně slabý kabel s pracovním napětím 12 V. Jde o bezpečné napětí. Reflektory umístíme tak, abychom je mohli před zimou úplně vyjmout nebo je ponořit do hloubky, kde nemrzne. Osvícení jezera v noci je velmi efektní. U většiny světel můžeme měnit barvu, k dispozici jsou různé barevné filtry, jejichž instalace je velmi snadná.

 

Osvětlení plovoucí na vodě

zahrnuje dvě skupiny světel. První skupinu tvoří světla napájená přes trafo. Většinou se jedná o menší skleněné koule, které je třeba na zimu odstranit. Světla umístíme spíše do blízkosti regenerační zóny, abychom skryli jejich přívodní kabely. Druhá skupina je tvořena koulemi, které využívají sluneční energii. Ta dobíjí vložený akumulátor. Výhodou je, že k osvětlení nevede žádný kabel, na druhou stranu svítí jen, když je vystaveno intenzivnímu slunečnímu svitu a intenzita osvětlení není příliš velká.

 

Sochy

Je třeba instalovat velmi citlivě. V obchodech se často objevují vývěrové sochy, které lze snadno připojit k čerpadlu. Vždy musíme zamaskovat přívodní hadice.
Zásadně používáme kvalitní materiály jako kámen, dřevo či keramiku. Levné plastikové produkty vypadají spíše odpudivě a nemají požadovanou trvanlivost.

 

 

 

Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení